Останні Новини та події

Намір ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» здійснити коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для категорій споживачів «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі».

2020-11-13

 

 

 

 

13.11.2020

 

Намір  ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» здійснити коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для категорій споживачів «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі».

 

У зв’язку з поданням 10.11.2020 року до Виконавчого комітету Охтирської міської ради заяви щодо коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та статей 15, 20 Закону України «Про теплопостачання», посилаючись на пункт 11 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, з метою коригування тарифів для забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» надає розрахунки та матеріали для коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

 

Структура тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання

 ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"
на планований період 2020 – 2021 років

 

№ з/п

Найменування показників

Усього

Для потреб споживачів

населення

бюджетні установи

інші
споживачі

І

Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ

1

Тарифи на теплову енергію, у тому числі:

х

 1 890,28

 1 908,86

1 907,44

1.1

Тарифи на виробництво  теплової енергії

х

1 189,57

1 208,15

1 206,73

1.2

Тарифи на транспортування  теплової енергії

х

676,28

676,28

676,28

1.3

Тарифи на постачання  теплової енергії

х

24,43

24,43

24,43

ІІ

Структура тарифів на теплову енергію, тис грн на рік

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

113 649,37

78 787,69

22 354,97

12 506,71

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

98 996,53

68 813,25

19 421,89

10 761,38

1.1.1

сумарна вартість виробництва теплової енергії власною ТЕЦ

96 092,04

66 836,12

18 840,49

10 415,43

1.1.2

витрати на технологічну електроенергію для технологічних потреб

574,50

391,07

115,00

68,43

1.1.3

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

2 329,98

1 586,06

466,40

277,52

1.2

прямі витрати на оплату праці

7 524,00

5 121,71

1 506,09

896,20

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

7 128,85

4 852,73

1 426,99

849,13

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1 655,28

1 126,78

331,34

197,16

1.3.2

амортизаційні відрахування

2 212,98

1 506,41

442,98

263,59

1.3.3

інші прямі витрати

3 260,60

2 219,54

652,68

388,38

1.4

загальновиробничі витрати

0

0

0

0

2

Адміністративніі витрати

0

0

0

0

3

Інші операційні витрати

0

0

0

0

4

Фінансові витрати

0

0

0

0

5

Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:

428,23

291,50

85,72

51,01

5.1

податок на прибуток

77,08

52,47

15,43

9,18

5.2

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

×

×

0,00

5.3

інше використання прибутку (обігові кошти 2%)

351,01

239,03

70,29

41,83

6

Витрати на теплову енергію для компенсації втрат власної теплової енергії в теплових мережах

39 571,11

27 107,92

7 254,94

5 208,25

7

Загальна вартість теплової енергії

153 648,71

106 187,11

29 695,63

17 765,97

8

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

82 043,41

55 848,34

16 422,77

9 772,30

 

За встановленою Кабінетом міністрів України процедурою у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, проводиться встановлення або перерахування тарифів шляхом коригування тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни.

Основною складовою тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» є встановлена НКРЕКП повна планована собівартість теплової енергії, виробленої власними теплоелектроцентралями.

У зв’язку із зміною ціни на паливо, НКРЕКП з 1 грудня 2020 року встановило нові тарифи на виробництво теплової енергії, що є законною підставою для коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

                                               

Враховуючи вищезазначене, ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» надає розрахунки тарифів для споживачів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

 

Прогнозований рівень розрахункових тарифів на теплову енергію становить:

 

Встановлені тарифи

Проект тарифів

Відхи-лення,%

Тариф на теплову енергію для населення, грн/Гкал (без ПДВ)

 

1 457,35

 

1 890,28

 

29,7 %

Тариф на теплову енергію для бюджетних установ, грн/Гкал (без ПДВ)

 

1 479,89

 

1 908,86

 

29,0 %

Тариф на тепловову енергію для інших споживачів, грн/Гкал (без ПДВ)

 

1 479,47

 

1 907,44

 

28,9 %

 

 

 

Розрахункові тарифи на теплову енергію:

 

для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 890,28 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 189,57 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 676,28 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 24,43 грн/Гкал (без ПДВ);

 

для потреб бюджетних установ на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 908,86 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 208,15 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 676,28 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 24,43 грн/Гкал (без ПДВ);

 

для потреб інших споживачів на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 907,44 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 206,73 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 676,28 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 24,43 грн/Гкал (без ПДВ).

           

Встановлення тарифів дозволить підприємству:

 

  1. Забезпечити необхідну якість теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії.
  2. Здійснювати своєчасні розрахунки за енергоносії.
  3. Своєчасно і якісно проводити капітальний, поточний та інші види ремонтів мереж, теплового та енергетичного обладнання.

 

 

Зауваження і пропозиції по суті питання надаються електронною поштою: sekretar@ohtec.com.ua  або на адресу: 42700 м.Охтирка, вул.Снайпера,13.  Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації даного оголошення.

 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.