Останні Новини та події

Намір ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» здійснити встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для категорій споживачів «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі».

2020-08-06

Намір  ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» здійснити встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для категорій споживачів «населення», «бюджетні установи», «інші споживачі».

 

У зв’язку з поданням 31.07.2020 року до Виконавчого комітету Охтирської міської ради заяви щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та статей 15, 20 Закону України «Про теплопостачання», посилаючись на пункт 11 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, з метою встановлення тарифів для забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» надає розрахунки та матеріали для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

 

 

Структура тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання

 ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ"
на планований період

грн/Гкал без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Усього

Для потреб споживачів

населення

бюджетні установи

інші
споживачі

І

Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал

1

Тарифи на теплову енергію, у тому числі:

х

 

 

 

1.1

Тарифи на виробництво  теплової енергії

х

880,57

903,11

902,69

1.2

Тарифи на транспортування  теплової енергії

х

909,91

909,91

909,91

1.3

Тарифи на постачання  теплової енергії

х

47,71

47,71

47,71

ІІ

Структура тарифів на теплову енергію, тис грн на рік

1

Виробнича собівартість,  у тому числі:

127 742,9

86 411,5

25 343,7

15 987,8

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

113 090,1

76 437,0

22 410,6

14 242,5

1.1.1

сумарна вартість виробництва теплової енергії власною ТЕЦ

110 185,6

74 459,9

21 829,2

13 896,5

1.1.2

витрати на технологічну електроенергію для технологічних потреб

574,5

391,1

115,0

68,4

1.1.3

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

2 330,0

1 586,1

466,4

277,5

1.2

прямі витрати на оплату праці

7 524,0

5 121,7

1 506,1

896,2

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

7 128,9

4 852,7

1 427,0

849,1

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1 655,3

1 126,8

331,3

197,2

1.3.2

амортизаційні відрахування

2 213,0

1 506,4

443,0

263,6

1.3.3

інші прямі витрати

3 260,6

2 219,5

652,7

388,4

1.4

загальновиробничі витрати

0

0

0

0

2

Адміністративніі витрати

0

0

0

0

3

Інші операційні витрати

0

0

0

0

4

Фінансові витрати

0

0

0

0

5

Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:

428,16

291,46

85,71

51,00

5.1

податок на прибуток

77,07

52,46

15,43

9,18

5.2

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

×

×

0,00

5.3

інше використання прибутку (обігові кошти 2%)

351,15

239,00

70,28

41,82

6

Загальна вартість теплової енергії

128 171,10

86 702,93

25 429,39

16 038,78

7

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

82 043,41

55 848,34

16 422,77

9 772,30

 

За встановленою Кабінетом міністрів України процедурою у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, проводиться встановлення або перерахування тарифів шляхом коригування тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни.

Основною складовою тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» є встановлена НКРЕКП повна планована собівартість теплової енергії, виробленої власними теплоелектроцентралями.

Діючі на даний час тарифи на теплову енергію не структуровані і не відповідають вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869.

У зв’язку з цим та з урахуванням зміни цін на енергоносії та інші матеріальні ресурси, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, а також інші об’єктивні чинники, що не залежать від ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ», діючі на даний час тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання не відповідають розміру економічно обґрунтованих витрат підприємства, що є законною підставою для перегляду та встановлення тарифів.

                                               

Враховуючи вищезазначене, ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» надає розрахунки тарифів для споживачів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

 

Прогнозований рівень розрахункових тарифів на теплову енергію становить:

 

Встановлені тарифи

Проект тарифів

Відхи-лення,%

Тариф на теплову енергію для населення, грн/Гкал (без ПДВ)

 

1 506,47

 

1 457,35

 

- 3,3%

Тариф на теплову енергію для бюджетних установ, грн/Гкал (без ПДВ)

 

2 039,21

 

1 479,89

 

-27,4%

Тариф на тепловову енергію для інших споживачів, грн/Гкал (без ПДВ)

 

2 084,50

 

1 479,47

 

-29,0%

 

Розрахункові тарифи на теплову енергію:

 

для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 457,35 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 880,57 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 552,35 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 24,43 грн/Гкал (без ПДВ);

 

для потреб бюджетних установ на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 479,89 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 903,11 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 552,35 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 24,43 грн/Гкал (без ПДВ);

 

для потреб інших споживачів на рівні:

тариф на теплову енергію – 1 479,47 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 902,69 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 552,35 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 24,43 грн/Гкал (без ПДВ);

 

           

Встановлення тарифів дозволить підприємству:

 

  1. Забезпечити необхідну якість теплової енергії та послуг з постачання теплової енергії.
  2. Здійснювати своєчасні розрахунки за енергоносії.
  3. Своєчасно і якісно проводити капітальний, поточний та інші види ремонтів мереж, теплового та енергетичного обладнання.

 

 

Зауваження і пропозиції по суті питання надаються електронною поштою: sekretar@ohtec.com.ua  або на адресу: 42700 м.Охтирка, вул.Снайпера,13.  Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації даного оголошення.

 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.